_

Zarząd PTGEiR

Dr Tomasz Basta

Prezes Zarządu

Dr Tomasz Basta

Członek Zarządu / Sekretarz

Dr Anna Horbaczewska

Członek Zarządu / Skarbnik

Dr Anna Nieć

Prof. Tomasz Paszkowski

Członek Zarządu / Prezes Honorowy

Prof. Tomasz Paszkowski

Członek Zarządu / Prezes Honorowy

Dr Andrzej Barwijuk

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

Członek Zarządu

Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

Członek Zarządu

Dr Małgorzata Uchman

Prof. Tomasz Rechberger

Członek Zarządu

Prof. Tomasz Rechberger

Prof. Paweł Milart

Członek Zarządu

Prof. Paweł Milart

Dr Marta Blumska-Janiak

Członek Zarządu

Dr Marta Blumska-Janiak

Członek Zarządu

Dr Katarzyna Jankiewicz

Członek Zarządu

dr Michał Barwijuk