_

Od czego się zaczeło?

Wszystko zaczęło się od grupy zaangażowanych lekarzy, którzy zauważyli rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w dziedzinie ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej. Od momentu założenia Towarzystwa, ciągle się rozwijamy, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla lekarzy i pacjentek.

Naszym celem jest ciągły rozwój polskiej ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej poprzez edukację, badania oraz kształtowanie standardów opieki. Pragniemy, by nasze towarzystwo było miejscem, które skupia specjalistów z tej dziedziny, a także będzie dla nich źródłem najnowszych informacji i szkoleń.

 

Organizujemy cykle szkoleń, konferencje naukowe, a także prowadzimy badania, które mogą pomóc w poszerzeniu naszej wiedzy na temat ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej. Nasze działania skierowane są nie tylko do lekarzy – przygotowujemy też bezpłatne materiały edukacyjne dla pacjentek, tak aby mogły one podjąć świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia.

_

Założyciel PTGEiR

Prof. zw. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) w Lublinie. Od początku kariery zawodowej związany jest z Jednostką macierzystej Uczelni (obecna nazwa to III Katedra i Klinika Ginekologii), którą kieruje od roku 2002.

 


W roku 1992 pracował w Klinice Ginekologiczno-Położniczej Queen’s University of Belfast. W latach 1995-6 pracował w Harvard Medical School w Bostonie.

 


Jest autorem ponad 600 publikacji naukowych, redaktorem wielu monografii. Publikował w wielu czasopismach o zasięgu globalnym i wysokich współczynnikach oddziaływania. Wygłosił ponad 300 wykładów na zaproszenie organizatorów krajowych i międzynarodowych kongresów/sympozjów.

 


Jest założycielem i byłym Prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Menopauzy i Andropauzy oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.