Polskie Towarzystwo Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej
Ul. Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin
NIP 7123297550 | Regon 361813373 | KRS 0000563974

Numer konta bankowego (nest bank)

PL 74 1870 1045 2083 1081 1588 0001